Ostukorv

Tagastamised

Vastavalt kauglepingu sõlmimise reeglitele võib tarbija* tagastada kauba, mis on  ostetud firma «Levenhuk Baltic» SIA  e-poest skyhunters.ee, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, kuid samal ajal vastutab tarbija väärtuse vähenemise eest juhul, kui kaupa on kasutatud mitte kauba iseloomu, omaduste ja töö väljaselgitamiseks, vaid muul otstarbel. 

Keeldumisõiguse kasutamise ajal:
  • kasutab tarbija kaupa seni, kuni see on vajalik kauba kontrollimiseks (nii nagu seda oleks võimalik teha ka enne kaupade ostmist tavalises kaupluses);
  • kannab tarbija vastutust kauba kasutamise eest, mis ületab kauba kontrollimise eesmärgil vajaliku ja on vastuolus ausameelsuse põhimõttega;  
  • vastutab tarbija toote väärtuse, kvaliteedi ja usaldusväärsuse vähendamise eest.
«Levenhuk Balti» SIA jätab endale õiguse anda kohtusse tsiviilhagi, et taotleda hüvitist kahju eest, mis on seotud toote väärtuse, kvaliteedi ja usaldusväärsuse vähenemisega, sealhulgas juhul, kui kaup ei ole tagastatud originaalpakendis, tootel on näha ebaõigete kasutuste jäljed, näiteks, kriimustused või muud defektid. 

Et kasutada taganemisõigust, teavitage palun oma otsusest, täites keeldumise vorm ja esitage see isiklikult või posti teel «Levenhuk Balti» SIA: Aadress Senču iela 2, Rīga, LV-1012, Telefon nr.: 371 27013333.


Tagastatav kaup tuleb saata «Levenhuk Balti» SIA: Aadressil Senču iela 2, Rīga, LV-1012  viivitamatult 14 päeva jooksul pärast seda, kui olete teatanud keeldumisest.

  • Te olete vastutav toote kvaliteedi ja töökindluse eest keeldumisõiguse kasutamise ajal, (sealhulgas pakendi säilimise eest tervena ja defektideta). 
  • Kui tootega tutvuda saab ainult kauba originaalpakendit katki rebides  või muul viisil originaalpakendit kahjustades, ei ole pakendi kahjustamine aluseks tarbija vastu kohtus tsiviilhagi algatamiseks . Ülalnimetatud kaupade pakendi kahjustuste korral palume säilitada pakend ja tagastada see koos kaubaga, kuna pakendil on märgitud kauba seerianumber. Keeldumisõiguse võimalikult kiireks kasutamiseks palume  avada selliste kaupade pakend võimalikult hoolikalt.
  • Tagastatav toode peab olema täielikus komplektsuses (seega koos kõigi tarvikutega, mis olid pakendis, näiteks  juhtmetega jne.).
  • Kui toode oli ostetud mingi kampaania ajal koos teise lisatud tootega, palume tagastada kõik tooted.
Keeldumisõiguse kasutamise korral tagastatakse teile kaupade eest makstud summa Teie poolt näidatud pangakontole 14 päeva jooksul pärast kaubast keeldumise teate saamist.
By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.