Ostukorv

Skyhunters.ee e-poe kasutamise üldeeskirjad

SKYHUNTERS.EE E-POE KASUTAMISE ÜLDEESKIRJAD  


 1. skyhunters.ee e-poe kasutamise reeglid on kohustuslikud kõigile skyhunters.ee e-poe kasutajatele (edaspidi  Kasutajad).


 1. "Levenhuk Baltic" SIA omab õigust  igal ajal muuta skyhunters.ee e-poe sisu või tingimusi. 
 2. skyhunters.ee e-poes müüdavate kaupade tootjatel on igal ajal õigus muuta kauba parameetreid ja kirjeldusi ilma eriliste ettehoiatusteta. "Levenhuk Baltic" SIA ei ​​vastuta toote, mida müüakse skyhunters.ee e-poes, tootja poolt tehtud muudatuste eest.
 3. "Levenhuk Baltic" SIA omab õigust ilma eelneva hoiatuseta või nõusolekuta blokeerida Kasutaja ligipääsu skyhunters.ee e-poodi, et kaitsta teiste isikute õigusi ja seaduslikke huve või täita normatiivaktide nõudeid. 
 4. "Levenhuk Baltic" SIA omab õigust suvalisel momendil ilma eelneva hoiatuseta  osaliselt või täielikult peatada skyhunters.ee e-poe töö.
 5. skyhunters.ee e-poe ülalhoidmise autoriõigused (sh originaaltekstid, fotod, videod jne) kuuluvad "Levenhuk Baltic" SIA–le või kolmandatele isikutele, kes andsid loa skyhunters.ee  e-poe sisu avaldamiseks. 
 6. On keelatud skyhunters.ee e-poe ükskõik millise sisu korduv avaldamine, kopeerimine, adapteerimine ilma "Levenhuk Baltic" SIA kirjaliku loata. 
 7. Kasutaja on kohustatud järgima skyhunters.ee e-poe kasutamise reegleid, mitte rikkuma «Levenhuk Baltic» SIA  ja / või kolmandate isikute õigusi, andma enda kohta usaldusväärset informatsiooni, kasutama ohutut elektroonilist sidet ja andmete edastamise vahendeid, aga ka mitte levitama viirusi, mis võivad segada skyhunters.ee e-poe tööd. 
 8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult informeerima "Levenhuk Baltic" SIA-t , kui Kasutaja on saanud teada, et Kasutaja andmeid kasutavad või võivad kasutada kolmandad osapooled.  
 9. Kasutaja on nõus, et «Levenhuk Baltic» SIA  ei vastuta mis tahes negatiivsete tagajärgede eest, mida võivad põhjustada skyhunters.ee  e-poe kasutamise eeskirjades kirjeldatud toimingud ja keeldub selles osas igasuguste pretensioonide esitamisest. 
 10. skyhunters.ee e-poe kasutamine loetakse kinnitatuks sellega, kui Kasutaja on täielikult tutvunud, mõistab ja nõustub skyhunters.ee e-poe reeglitega.
By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.